3ο χλμ Σερρών – Δράμας Σέρρες 
& Ομονοίας 141 Καβάλα

2321 0 22501 – 697 699 3181
2510-233325